ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT

MAX BRIGHT ไฟฉุกเฉิน Emergency Light
 
ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light System) เป็นการให้แสงสว่างฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติล้มเหลว รวมถึงการให้แสงสว่างเพื่อการหนีภัย (Escape Lighting) และการให้แสงสว่างสำรอง (Standby Lighting) โดยใช้ไฟฉุกเฉิน (Emergency Luminaries), ไฟป้ายทางออก (Exit Sign Luminaries) และระบบไฟฉุกเฉินแบบส่วนกลาง (Central Unit Emergency Light) ที่ต้องต่อใช้งานร่วมกับหลอดไฟฉุกเฉิน (Remote Lamp)
การให้แสงสว่างฉุกเฉินสามารถเลือกสภาวะการทำงานทั้งชนิดคงแสง (Maintained Mode) และชนิดไม่คงแสง (Non - maintained Mode) โดยมีอุปกรณ์สำหรับการให้แสงสว่างฉุกเฉินในการทำงาน เช่น แบตเตอรี่, หลอดไฟฟ้า, ชุดควบคุม, อุปกรณ์ทดสอบ และอุปกรณ์แสดงภาวะ เป็นต้น
ไฟฉุกเฉินของทางบริษัทฯ ผ่านการออกแบบและคัดเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเข้ามาเป็นส่วนประกอบ ทำให้มีประสิทธิภาพสูงและสวยงามพร้อมที่จะเป็นเครื่องประดับภายในอาคาร หรือสถานที่ติดตั้งใช้งาน จากคุณภาพและประสิทธิภาพสูงของระบบไฟฉุกเฉิน ทำให้ผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆ ได้ผ่านการรับรองตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 และได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น มอก. 1102-2538, มอก. 1955-2542 และมาตรฐาน CE Mark (Germany) ดังนั้นมั่นใจได้ว่าระบบไฟฉุกเฉินสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉินขัดข้องต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือ เกิดเหตุอัคคีภัย
 

  

ไฟฉุกเฉิน max bright LED SERIES (AUTO TEST ON-OFF) ***10 เครื่องแถม รีโมทเทส 1อัน***

CP-AD SERIES  (หน้ากากเป็นวัสดุพลาสติก ABS)

ไฟฉุกเฉิน CP 03 AD BATTERY 12V 2.9 AH. BULBS LED 2X9W / 2X12W DURATION 3.0/2.0 Hr.  *** ยกเลิกการผลิต ***

ไฟฉุกเฉิน CP 04 AD BATTERY 12V 5 AH. BULBS LED 2X9W / 2X12W DURATION 4.0/3.0 Hr. *** ยกเลิกการผลิต ***

ไฟฉุกเฉิน CP 07 AD BATTERY 12V 7 AH. BULBS LED 2X9W / 2X12W DURATION 6.0/4.0 Hr.  ราคา: 2,200 บาท

ไฟฉุกเฉิน CP 04 BATTERY 4V 4.5 AH. BULBS LED 2X9W / 2X12W DURATION 2.0/1.30 Hr.  ราคา: 1,800 บาท

ไฟฉุกเฉิน CP 06 BATTERY 4V 6.5 AH. BULBS LED 2X9W / 2X12W DURATION 3.0/2.30 Hr.  ราคา: 2,000 บาท

ไฟฉุกเฉิน MB-369 BATTERY 3.2V 3600 mAh. BULBS LED 2X9W / 2X12W DURATION 2.0/1.30 Hr.  ราคา: 1,800 บาท

ไฟฉุกเฉิน MB-04 BATTERY 3.2V 6000 mAh. BULBS LED 2X9W / 2X12W DURATION 3.0/2.30 Hr.  ราคา: 2,000 บาท

ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT C.E.E. LED RECESS , CELILING MOUNT TYPE

 

 ไฟฉุกเฉิน MB 03-9 ED-R ฝังฝ้า สำรองไฟได้ 2 ชม. 12V-2.9 AH 2*9 Watts  ราคา: 2,800 บาท

 ไฟฉุกเฉิน MB 03-9 ED-D ฝังฝ้า สำรองไฟได้ 2 ชม. 12V-2.9 AH 2*9 Watts  ราคา: 2,800 บาท

 ไฟฉุกเฉิน CEL 069 ED ติดเพดาน สำรองไฟได้ 2 ชม. 6V-1000 mAH 1*9 Watts  ราคา: 2,000 บาท

 ไฟฉุกเฉิน REL 069 ED ฝังฝ้า สำรองไฟได้ 2 ชม. 6V-1000 mAH 1*9 Watts  ราคา: 2,000 บาท

ฟฉุกเฉิน ยี่ห้อ Max Bright 

คุณสมบัติทั่วไปของไฟฉุกเฉิน
- แรงดันไฟฟ้าเข้า AC 220 Volt 50 Hz,+,- 10%, 1 Phase. 
- ชนิดมีแบตเตอรี่พร้อมใช้งานและระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ Solid State ที่ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าเข้า และกระจายประจุของแบตเตอรี่
  อย่างแม่นยำ โดยระบบควบคุมมีการตัดวงจรเมื่อมีการคายประจุจากแบตเตอรี่ถึงขีดแรงดันไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Battery หรือ Nickel Cadmium ขนาดแรงดัน DC 6 Volt หรือ 12 Volt โดยมีประจุขนาดกำลังสามารถ
  จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฉุกเฉิน 

- ระบบประจุแบตเตอรี่ควบคุมประสิทธิภาพด้วย IC (Integrate Circuit) ที่ให้ความแม่นยำเที่ยงตรงสูงสามารถประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ได้เต็ม
  ความจุของแบตเตอรี่ 
  : Constant Voltage Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Sealed Lead Acid หรือ
  : Constant Current Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Nickel Cadmium

- ระบบการทดสอบเพื่อจำลองความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ AC Line 
   : แบบธรรมดา (Manual Test) หรือ
   : แบบอัตโนมัติ (Automatic Time Test System) (Option)

- สวิตซ์เพื่อปิดหลอดไฟฉุกเฉินขณะที่เกิดความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ AC Line เพื่อเป็นการประหยัดไฟจากแบตเตอรี่ในเวลา
  ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน 

ระบบป้องกัน (Protection System) 
1. ระบบป้องกันแบตเตอรี่คุณภาพสูง ทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานกว่า
   - ป้องกันการคายประจุจากแบตเตอรี่ถึงแรงดันไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ (Low Voltage Cut - Off)
   - ป้องกันการประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ถึงแรงดันที่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ (Hight Voltage Cut - Off) 
2. ระบบป้องกันการลัดวงจร
  - AC Protection ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้าเข้า AC Line
  - DC Protection ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่

- มีช่องระบายความร้อนอย่างพอเพียง และมีอุปกรณ์ประกอบ เช่น 
  : Test Button 
  : ON/OFF Button
  : Indicating Lamp

- สามารถเพิ่มเติมและปรับเสริมอุปกรณ์พิเศษได้ตามความต้องการ เช่น 
  : ระบบทดสอบระยะไกลแบบไร้สาย (Wireless Remote Test) ด้วยรีโมทแบบอินฟราเรด (Infrared Remote Test) และระบบทดสอบการทำงานอัตโนมัติ (Automatic Time Test System) เป็นต้น
 
 ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light), ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit sign) ไฟฉุกเฉิน LED, ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน LED
Visitors: 6,591,382