ไฟฉุกเฉิน DYNO

ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ไฟฉุกเฉิน LED, ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน LED

ก่อนใช้งานไฟฉุกเฉิน DYNO 

1.ผู้ใช้ควรศึกษาคู่มือการใช้งานของไฟฉุกเฉิน DYNO ก่อนอันดับแรก

2.การติดตั้งไฟฉุกเฉิน ควรคำนึงถึงชนิดของแบตเตอรี่ของไฟฉุกเฉินนั้นๆเช่นถ้าแบตเตอรี่เป็นแบบเติมน้ำกลั่น เราก็ควรจะติดตั้งบริเวณตามทางเดินหรือในที่โล่ง หรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศเป็น อย่างดีเพราะตลอดเวลาที่มีการประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่จะมีไอตะกั่วระเหยออกมาซึ่งอาจก่อให้เกิด อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้ ถ้ามีความจำเป็นต้องนำไปติดตั้งในห้องที่มีอากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ ในห้องที่มี อากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรือห้องที่เป็นระบบปิดควรติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบชนิดแบตเตอรี่แห้ง

3.ควรให้แบตเตอรี่ของไฟฉุกเฉินมีการคายประจุไฟฟ้าจนหมดเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยเปิด เครื่องทิ้งไว้ประมาณ 6 เดือนต่อครั้ง

 

แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินโดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี ซึ่งพอหลังจาก 2 ปี ไปแล้ว แบตเตอรี่จะค่อยๆเสื่อมสภาพลง

เช่น เก็บไฟได้น้อยลง ชาร์จไฟไม่เข้า แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินปวม หรือมีคราบเกลือเกาะ เราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินใหม่

เพื่อให้ไฟฉุกเฉินนั้นมีประสิทธิภาพและพร้อมต่อการใช้งานมากที่สุด

 

 

 *** ไฟฉุกเฉิน DYNO MODEL LD-111, LD-115, LD-215 ยกเลิกการผลิต ทดแทนด้วยรุ่นใหม่ DRE-5205 ***

 

ไฟสำรองฉุกเฉิน DYNO รุ่น LD - 015 (ไม่รองรับ รีโมทเทส)

เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ล้ำสมัยที่สุด อันเป็นผลเนื่องจากที่มีการได้รวมหลอดไฟ LED ชนิด HIGHT POWER/ HIGHT LUMEN  เข้ากับ MICROCONTROLLER เเละ Interlligent Battery Charger ซึ่งนวัตกรรมล่าสุดดังกล่าวยังให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้ดังต่อไปนี้                   

» หลอด LED 2*4.5 Watt ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น LD-015 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้มากกว่าหลอดฮาโลเจนถึง 5 เท่า เเละมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง

» ใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับระบบไฟสำรองฉุกเฉินที่ใช้หลอดฮาโลเจนขนาด ขนาด 6V 4.5Ah ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานถึง 2 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากจะ ช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนแบตเตอรี่เเต่ละครั้งออกไปได้แล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตฯเเต่ละ ครั้งได้มากกว่าเดิมถึง 5 เท่าอีกด้วย

 

» มีรูปทรงกะทัดรัด เหมาะกับ INTERIOR สมัยใหม่ใบปัจจุบัน (ราคาต่อเครื่อง 1,600 บาท ก่อน VAT )

ไฟสำรองฉุกเฉิน DYNO รุ่น LD - 100 (ไม่มีระบบ AUTO TEST)

เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ล้ำสมัยที่สุด อันเป็นผลเนื่องจากที่มีการได้รวมหลอดไฟ LED ชนิด HIGHT POWER/ HIGHT LUMEN  เข้ากับ MICROCONTROLLER เเละ Interlligent Battery Charger ซึ่งนวัตกรรมล่าสุดดังกล่าวยังให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้ดังต่อไปนี้                   

» หลอด LED  ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น LD-100 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้มากกว่าหลอดฮาโลเจนถึง 3 เท่า เเละมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานถึง 2 ชั่วโมง

» ใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับระบบไฟสำรองฉุกเฉินที่ใช้หลอดฮาโลเจนขนาด 35 w x 2 ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานถึง 2 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากจะ    ช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนแบตเตอรี่เเต่ละครั้งออกไปได้แล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตฯเเต่ละ ครั้งได้มากกว่าเดิมถึง 3 เท่าอีกด้วย

» ควบคุมการทำงานได้ด้วย REMOTE CONTROL

» มีรูปทรงกะทัดรัด เหมาะกับ INTERIOR สมัยใหม่ใบปัจจุบัน (ราคาต่อเครื่อง 2,000  บาท ก่อน VAT )

ไฟสำรองฉุกเฉิน DYNO รุ่น DRE-5203 สำรองไฟได้นาน 3 ชม. (ทดแทนรุ่น LD-115)

เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ล้ำสมัยที่สุด อันเป็นผลเนื่องจากที่มีการได้รวมหลอดไฟ LED ชนิด HIGHT POWER/ HIGHT LUMEN  เข้ากับ MICROCONTROLLER เเละ Interlligent Battery Charger ซึ่งนวัตกรรมล่าสุดดังกล่าวยังให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้ดังต่อไปนี้                   

» หลอด LED  ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น DRE-5205 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้มากกว่าหลอดฮาโลเจนถึง 3 เท่า เเละมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 25 เท่า

» ใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับระบบไฟสำรองฉุกเฉินที่ใช้หลอดฮาโลเจนขนาด 35 w x 2 ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานถึง 5 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากจะ    ช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนแบตเตอรี่เเต่ละครั้งออกไปได้แล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตฯเเต่ละ ครั้งได้มากกว่าเดิมถึง 3 เท่าอีกด้วย

» ควบคุมการทำงานได้ด้วย REMOTE CONTROL

» มีรูปทรงกะทัดรัด เหมาะกับ INTERIOR สมัยใหม่ใบปัจจุบัน (ราคาต่อเครื่อง 2,200 บาท ก่อน VAT )

ไฟสำรองฉุกเฉิน DYNO รุ่น DRE-5205 สำรองไฟได้นาน 5 ชม. (ทดแทนรุ่น LD-215)

เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ล้ำสมัยที่สุด อันเป็นผลเนื่องจากที่มีการได้รวมหลอดไฟ LED ชนิด HIGHT POWER/ HIGHT LUMEN  เข้ากับ MICROCONTROLLER เเละ Interlligent Battery Charger ซึ่งนวัตกรรมล่าสุดดังกล่าวยังให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้ดังต่อไปนี้                  

» หลอด LED  ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น DRE-5205 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้มากกว่าหลอดฮาโลเจนถึง 3 เท่า เเละมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 25 เท่า

» ใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับระบบไฟสำรองฉุกเฉินที่ใช้หลอดฮาโลเจนขนาด 50 w x 2 ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานถึง 4 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากจะช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนแบตเตอรี่เเต่ละครั้งออกไปได้แล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตฯเเต่ละ ครั้งได้มากกว่าเดิมถึง 3 เท่าอีกด้วย

» ควบคุมการทำงานได้ด้วย REMOTE CONTROL

» มีระบบ ฯ AUTO - TEST ซึ่งจะช่วยลดภาระในการทดสอบเเละดูเเลความพร้อมของระบบ ฯ ได้มากขึ้น

» มีรูปทรงกะทัดรัด เหมาะกับ INTERIOR สมัยใหม่ใบปัจจุบัน (ราคาต่อเครื่อง 2,400 บาท ก่อน VAT )

*** หากลูกค้าต้องการราคาสินค้าที่เป็นราคาโครงการ รบกวนระบุรุ่น, จำนวน ที่ชัดเจน และติดต่อฝ่ายขายโดยตรงครับผม ***

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************

คุณสมบัติทั่วไปของไฟฉุกเฉิน

- แรงดันไฟฟ้าเข้า AC 220 Volt 50 Hz,+,- 10%, 1 Phase. 
- ชนิดมีแบตเตอรี่พร้อมใช้งานและระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ Solid State ที่ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าเข้า และกระจายประจุของแบตเตอรี่
  อย่างแม่นยำ โดยระบบควบคุมมีการตัดวงจรเมื่อมีการคายประจุจากแบตเตอรี่ถึงขีดแรงดันไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Battery หรือ Nickel Cadmium ขนาดแรงดัน DC 6 Volt หรือ 12 Volt โดยมีประจุขนาดกำลังสามารถ
  จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฉุกเฉิน 

- ระบบประจุแบตเตอรี่ควบคุมประสิทธิภาพด้วย IC (Integrate Circuit) ที่ให้ความแม่นยำเที่ยงตรงสูงสามารถประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ได้เต็ม
  ความจุของแบตเตอรี่ 
  : Constant Voltage Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Sealed Lead Acid หรือ
  : Constant Current Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Nickel Cadmium

- ระบบการทดสอบเพื่อจำลองความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ AC Line 
   : แบบธรรมดา (Manual Test) หรือ
   : แบบอัตโนมัติ (Automatic Time Test System) (Option)

- สวิตซ์เพื่อปิดหลอดไฟฉุกเฉินขณะที่เกิดความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ AC Line เพื่อเป็นการประหยัดไฟจากแบตเตอรี่ในเวลา
  ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน 

ระบบป้องกัน (Protection System) 
1. ระบบป้องกันแบตเตอรี่คุณภาพสูง ทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานกว่า
   - ป้องกันการคายประจุจากแบตเตอรี่ถึงแรงดันไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ (Low Voltage Cut - Off)
   - ป้องกันการประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ถึงแรงดันที่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ (Hight Voltage Cut - Off) 
2. ระบบป้องกันการลัดวงจร
  - AC Protection ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้าเข้า AC Line
  - DC Protection ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่

- มีช่องระบายความร้อนอย่างพอเพียง และมีอุปกรณ์ประกอบ เช่น 
  : Test Button 
  : ON/OFF Button
  : Indicating Lamp

- สามารถเพิ่มเติมและปรับเสริมอุปกรณ์พิเศษได้ตามความต้องการ เช่น 
  : ระบบทดสอบระยะไกลแบบไร้สาย (Wireless Remote Test) ด้วยรีโมทแบบอินฟราเรด (Infrared Remote Test) และระบบทดสอบ
    การทำงานอัตโนมัติ (Automatic Time Test System) เป็นต้น 

 

ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light), ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit sign) ไฟฉุกเฉิน LED, ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน LED

%MCEPASTEBIN%

Visitors: 146,623