ป้ายไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT

ป้ายไฟฉุกเฉิน (Emergency Exit Signs)
จุดประสงค์การใช้ทำงาน ไฟฉุกเฉินคือ ใช้เป็นเครื่องมือให้แสงสว่างในกรณีที่ไฟฟ้าดับ โดยเครื่อง
จะส่องสว่างอัตโนมัติ เพื่อให้หน่วยงานมีแสงสว่างในเวลากลางคืน

หลักการทำงานของป้ายไฟฉุกเฉินคือ
เป็นอุปกรณ์ที่เก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่จะเป็นชนิดแห้งไม่ต้องเติมน้ำกลั่น และเมื่อไฟฟ้าดับจะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไป On หน้า Contact
ของ Relay และจะทำให้หลอดไฟสว่างเมื่อมีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้ไฟฉุกเฉินก็จะมีวงจรลดแรงดันไฟฟ้า
และแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแส DC เพื่อประจุให้แบตเตอรี่และมีวงจร Off หน้า Concat relay เพื่อ
ไม่ให้หลอดไฟสว่าง

 

 

 

 

 

Exit Sign Light Specification
        โคมไฟป้ายทางออก     : ชนิดมีแบตเตอรี่บรรจุภายในเครื่อง พร้อมระบบควบคุมแบบ Automatic
                                            Soild State System
        สภาวะการทำงาน         : ชนิดคงแสง (Maintained Mode)
        หลอดไฟ (Lamp)         : หลอดไฟชนิด และกำลังวัตต์ ตามตารางด้านล่างนี้
        แบตเตอรี่ (Battery)      : ชนิด Sealed Lead Acid Battery หรือ Nickel Cadmium ขนาดแรงดัน DC 6 โวลต์ หรือ 12 โวลต์ ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอด
        แรงดันไฟเข้า              : AC 220 Volt 50 Hz. + 10% 1 Phase.
        ระบบชาร์จ (Charge)   : - Constant Voltage Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Sealed Lead Acid)
                                            - Constant Current Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Nickel Cadmium
        ระยะเวลาในการชาร์จ  : 16 ชั่วโมง (โดยประมาณ)
        ระบบป้องกันแบตเตอรี่ : - เมื่อมีการจ่ายประจุแบตเตอรี่ถึงขีดแรงดันขั้นต่ำที่เป็นอันตรายต่อ แบตเตอรี่หรือการจ่ายแรงดันที่ต่ำเกินกำลังของแบตเตอรี่ (Automatic
                                  - เมื่อมีการชาร์จประจุแบตเตอรี่ถึงขีดแรงดันขั้นสูงที่เป็นอันตรายต่อ แบตเตอรี่หรือการชาร์จประจุเกินกว่าแบตเตอรี่รับได้
                                           (Automatic Hight Voltage Cut - Off)
                                  - ระบบตัดกระแสสูญเสียในวงจรหลังจากแบตเตอรี่จ่ายประจุถึงขีดแรงดันขั้นต่ำ (Automatic No - Loss pn Low Voltage Cut - Off For Battery)
        ระบบป้องกันเครื่อง      : - AC Fuse ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้าเข้า AC Line 220 โวลต์
        Protection System)     - DC Fuse ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรชาร์จ
        ตัวถัง (Case)              : Box Type- กล่องผลิตจากพลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปอย่างสวยงาม สามารถทน ความร้อนสูง และทนต่อการกระแทกหรือแตกหักได้เป็นอย่างดี ฝาครอบกล่องผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized หนา 1 มิลลิเมตร ผ่านการเคลือบ และพ่นสีแบบ Epoxy Powder 
                                         : Slimline Type- กล่องผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized หนา 1 มิลลิเมตร ผ่านการ เคลือบและพ่นสีแบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel. ฝาครอบกล่องผลิตจากพลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปอย่างสวยงาม สามารถ ทนความร้อนสูง และทนต่อการกระแทกหรือแตกหักได้เป็นอย่างดี
        การระบายความร้อน    : โดยอากาศผ่านช่องระบายความร้อน
 

 (Emergency ) ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit sign) ไฟฉุกเฉิน LED, ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน LED

 

Visitors: 6,591,383