ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟฉุกเฉิน กันระเบิด Explosion Proof Lighting.

ไฟฉุกเฉินแบบกันระเบิด Explosion Proof Lighting BOSSTON เป็นโคมไฟชนิดใช้กับพื้นที่ที่ไวต่อการติดไฟหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ เช่นพื้นที่จัดเก็บสารเคมี น้ำมัน จัดเก็บวัตถุไวไฟ ปั๊มแก๊ส ปั๊มน้ำมัน และบริเวณที่มีสารระเหยไวต่อการติดไฟ พื้นที่ทำการผลิตที่มีชิ้นงานขนาดเล็กมาก เช่น ฝุ่นผง ผงสี ผงแป้ง และงานอื่นๆที่ไวต่อการติดไฟ เช่น งานพ่นสี สีฝุ่นผง โรงงานทำสเปรย์ สี และวัตถุไวไฟอื่นๆ มีระดับการป้องกันที่แตกต่างกัน ตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ เช่นระดับ IP 65,66 และ 67 เพื่อเลือกใช้ตามพื้นที่เพื่อติดตั้งและการใช้งานที่เหมาะสม.

Visitors: 6,592,675