ไฟฉุกเฉินแบบรวมศูนย์

Central Unit Emergency Lighting

เครื่อง Emergency Light CENTEAL UNIT เป็นเครื่องสำรองไฟที่สามารถต่อหลอดไฟแสงสว่างได้หลายหลอด ขึ้นกับการออกแบบของผู้ออกแบบระบบไฟแสงสว่าง ในระยะที่ต้องการ จะเป็นหลอด Halogen หรือเป็น หลอด LED แล้วแต่ความเหมาะสมกับการใช้งานและยังสามารถใช้รีโมทเทสได้การทำงานได้  

คุณสมบัติ

 - ไฟฉุกเฉินตู้รวม  : ชนิดมีแบตเตอรี่บรรจุภายในเครื่อง Central Unit พร้อมระบบควบคุม แบบ Automatic Solid State System

                           ทำหน้าควบคุมการประจุ และคายประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่อย่างแม่นยำ และระบบควบคุมนี้จะตัด

                           วงจรเมื่อมีการคายประจุจากแบตเตอรี่เมื่อถึงขีดแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่    

- สภาวะการทำงาน  : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ           

- ระบบไฟ Output  :  ระบบ 12 VDC หรือ ระบบ 24 VDC  (ขึ้นอยู่กับสเปคของแต่ละรุ่น)  

- แรงดันไฟฟ้าเข้า   : AC 220 Volt ,  50 Hz. ,   + - 10% ,  1 เฟส  สายไฟ AC เป็นแบบ 3 ขา มีสายกราวด์

- หลอดไฟ  : ต้องใช้ร่วมกับหัวโคม Remote Lamp ชนิด LED หรือหลอดไส้ฮาโลเจน (Halogen) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

                    12 V หรือ 24 V จำนวนหลอดไฟขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องไฟฉุกเฉิน สามารถจ่ายโหลดได้สูงสุดกี่วัตต์

                     (ขึ้นอยู่กับสเปคของแต่ละรุ่น)

                   :  มีเทอร์มินอล ขนาด 100 Aพร้อม Fuse Load สำหรับเข้าสายโหลดด้านบนหรือด้านหลังตู้ แบบ 1 จุด

                      หรือ 2 จุด (ขึ้นอยู่กับสเปคของแต่ละรุ่น)

- ระยะเวลาการส่องสว่าง : 2.00 ชั่วโมง เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. (สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

- แบตเตอรี่   : แบตเตอรี่แห้ง Solid State Acid Battery ชนิด Nickel Metal Hydride Battery แรงดัน 12 V – ขนาด

                    กระแสไฟ (A) ขึ้นยู่กับจำนวนวัตต์ที่ต้องการใช้ ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน และมีระดับแรงดัน

                    ไฟฟ้าคงเหลือของแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 80% มาตรฐาน ISO9001, ISO14001, UL, CE  

- ระบบชาร์จ  :  ควบคุมการชาร์จด้วยระบบ Automatic Solid State System และระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ Constant

                     Current Charge ที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

- ระยะเวลาชาร์จ: ประมาณ 12-15 ชั่วโมง        

- ขนาดตัวเครื่อง : ขึ้นอยู่กับสเปคของแต่ละรุ่น

-  ระบบป้องกันแบตเตอรี่  : มีวงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุ จนถึงขีดแรงดันขั้นต่ำที่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่

                                    (Automatic Low Voltage Cut-Off) ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น

                                  :  มีวงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน หรือการชาร์จประจุเกินกว่าแบตเตอรี่รับได้

                                     (Automatic High Voltage Cut-Off) ที่เป็นเหตุทำให้แบตเตอรี่บวม

- ระบบป้องกันเครื่อง  : AC Fuse ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้าเข้า AC. Line220 โวลต์ (อยู่บน PCB)

                             : DC Fuse ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรชาร์จแบตเตอรี่ (อยู่บน PCB)

                             : Fuse Load ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบการจ่ายโหลด

- อุปกรณ์แสดงผล  :  หลอดไฟสัญญาณ ACแสดงสถานะของแรงดันไฟฟ้า AC Line

                                -  แรงดันไฟฟ้า AC Line  เข้าเครื่องไฟฉุกเฉิน -หลอดติดสว่างเป็น สีเหลือง

                             :  หลอดไฟสัญญาณ Charge/Fullแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

                                 -  ขณะชาร์จแบตเตอรี่ - หลอดติดสว่างเป็น สีแดง

                                 -  แบตเตอรี่เต็ม - หลอดติดสว่างเป็น สีเขียว

                             :  หลอดไฟสัญญาณ Failแสดงสถานะขัดข้องของวงจร (DC Fuse ที่อยู่บนแผ่นวงจรขาด)

                                 -  วงจรชาร์จเกิดการลัดวงจร -หลอดติดสว่างเป็น สีแดง

                             :  หลอดไฟสัญญาณ Backupแสดงสถานะการจ่ายไฟของแบตเตอรี่

                                 -  ขณะแบตเตอรี่จ่ายไฟไปยังโหลด - หลอดติดสว่างเป็น สีเขียว

-มิเตอร์  :  DC Volt  มิเตอร์แสดงระดับแรงดันของแบตเตอรี่ (จะมีเฉพาะบางรุ่น)

            :  DC Amp มิเตอร์แสดงระดับกระแสที่ใช้ชาร์จของแบตเตอรี่ (จะมีเฉพาะบางรุ่น)

- อุปกรณ์ทดสอบ   :  อุปกรณ์ทดสอบเพื่อจำลองความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟไฟฟ้าปกติ

                                -  มีปุ่มทดสอบที่เครื่อง

                                -  มีระบบทดสอบจากระยะไกลได้ไม่ต่ำกว่า 10-15 เมตร ด้วยรีโมททดสอบแบบอินฟาเรด

                                   (Infrared Remote Test) เพื่อจำลองสภาวะล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟไฟฟ้าปกติ

 - สวิทซ์เปิด-ปิด   :  ในสภาวะแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติเข้าเครื่อง การเปิด-ปิด ของสวิทซ์ไม่มีผลต่อการเปิด-ปิดหลอด

                              ไฟฉุกเฉินเพื่อจ่ายแสงสว่างฉุกเฉิน

                           :  ในสภาวะแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติล้มเหลว สามารถปิดสวิทซ์เพื่อประหยัดไฟจากแบตเตอรี่ในเวลา

                               ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานแสงสว่างฉุกเฉิน และเปิดสวิทซ์เพื่อจ่ายแสงสว่างฉุกเฉินได้อีกครั้ง เมื่อ

                               ต้องการแสงสว่างฉุกเฉินในยามจำเป็น

- ตัวเครื่อง  : ตัวกล่องผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized หนา 1.0 มิลลิเมตร ผ่านการเคลือบและพ่นสี แบบ Epoxy

                     Powder Coated and Stove Enamel. : MAXBRIGHT.             

- การระบายความร้อน :  โดยอากาศผ่านช่องระบายอากาศ

-รูปแบบติดตั้ง : สามารถติดตั้งแบบแขวน หรือแบบตั้งพื้น (ขึ้นอยู่กับสเปคของแต่ละรุ่น)

- ไฟฉุกเฉินได้รับมาตรฐาน : มอก.1102-2538, มอก.1955-2551,ISO 9001: 2000 , ISO9001: 2008 และมาตรฐาน C.E.

- การรับประกัน :  รับประกันสินค้าพร้อมแบตเตอรี่ 2 ปี ตามการใช้งานปกติและตามเงื่อนไขของบริษัท (โรงงานผู้ผลิต)

เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน,เครื่องสำรองไฟระบบแบตเตอรี่รวมศูนย์,เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน Central Unit,Central Battery Control Unit.

 Central Unit DYNO

Visitors: 6,591,378