เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ FINGER SCAN

ระบบสแกนลายนิ้วมือ (Finger scan system)

 การตรวจสอบลายนิ้วมือ (Finger Print Identification) ในบรรดาเทคโนเลยีชีวภาพ (Biometric) เทคนิคการตรวจสอบลายนิ้วมือเป็นวิธีที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่ง ที่มีการใช้งานได้จริงและกลับเป็นที่นิยมมาก บุคคลแต่ละคนต่างมีลักษะณะเฉพาะได้ไม่ซ้ำกันและลายนิ้วมือที่ไม่มีการเปลี่ยนรูป ลายนิ้วมือจะประกอบด้วยชุดของสัน (ridges) และ ร่อง (furrows) บนพื้นผิวของนิ้วมือ เอกลักษณ์ของลายนิ้วมือสามารถพิจารณาจากรูปแบบของสัน (ridges) และ ร่อง (furrows) ที่รู้จักกันดีในชื่อ จุด "มินูเช่" ซึ่งหายถึงจุดแยก จุดตัด และจุดสิ้นสุดของลายนิ้วมือ ด้วยเหตุนี้เองลายนิ้วมือของเรานั้นจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราโดยมีให้เห็นอยู่ทั่วไป จนถึงการนำมาใช้ควบคุมการเข้าออกของบุคคล (Access Control) และยังรวมไปถึงการบันทึกเวลาการทำงาน (Time attendance system) เวลาในการ เข้า-ออกของพนักงาน ได้อีกด้วย

Visitors: 6,590,014