กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด CCTV

 ระบบกล้องวงจรปิด CCTV (Closed-circuit television)

1.ระบบกล้องวงจรปิด CCTV (Closed-circuit television)

-อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบกล้องวงจรปิด CCTV Closed-circuit television
1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Camera)
1.2 เลนส์ (CCTV Lenses)
1.3 เครื่องบันทึกภาพ (Video Recorder DVR)
1.4 สายสัญญาณ (Transmission line)

1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Camera)
- CCTV ย่อมาจาก Closed-circuit television แปลว่า โทรทัศน์วงจรปิด คือ มีการใช้กล้องวิดีโอ ส่งสัญญาณไปยังชุดจอภาพ ในสถานที่เฉพาะซึ่งอาจจะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอยู่ (Surveillance camera คือ กล้องเฝ้าระวัง)ซึ่งแตกต่างจากการ ออกอากาศโทรทัศน์ โดยที่สัญญาณจะไม่ถูกส่งออกไปตามที่สาธารณะ ภาพจะถูกส่งไปสถานที่เฉพาะเท่านั้น จะใช้สำหรับการ ตรวจสอบ ในพื้นที่ที่อาจต้องการตรวจสอบเช่น ธนาคาร,คาสิโน,ท่าอากาศยาน,ราชการทหาร,ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โทรทัศน์วงจรปิด อาจถูกใช้เพื่อสังเกตการจากหอบังคับการ หรือในสถานที่ที่ สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมสำหรับมนุษย์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด อาจทำงานอย่างต่อเนื่องหรือ ต้องทำเพื่อตรวจสอบเฉพาะเหตุการณ์ก็ได้ รูปแบบของ โทรทัศนท์วงจรปิดในปัจจุบันนิยมใช้ เครื่องบันทึกวีดีโอดิจิตอล (Digital Video Recorderหรือ DVR)แทนการบันทึกแบบม้วนวีดิโอ เนื่องจากมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงกว่า เช่น สามารถบันทึกต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตรวจสอบเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนทางอีเมล เป็นต้น

  โทรทัศน์วงจรปิดได้ติดตั้งระบบครั้งแรกโดย เอจี  Siemens ที่ ทดสอบ V(2) ใน Peenemünde เยอรมนีใน 1942เพื่อสังเกตการณ์สำหรับการเปิดตัวของ V2-rockets(V2-rockets คือขีปนาวุธของเยอรมันนีตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ) วิศวกรเยอรมันชื่อ Walter Bruch คือรับผิดชอบในการออกแบบและการติดตั้งระบบและต่อมา ในเดือนกันยายน 1968, Olean นิวยอร์ก คือแรกเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการติดตั้งระบบกล้องวิดีโอ ในถนนธุรกิจเพื่อป้องกันการก่อการร้าย ต่อมาการใช้ โทรทัศน์วงจรปิดในภายหลังได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นใน ธนาคาร, สถานที่ราชการ,ที่สาธารณะ หรือแม้กระทั่งบริษัทห้างร้านต่างๆ

ในปัจจุบันนี้มี 2 ลักษณะ คือ:

1.1.1 ติดตั้งตายตัว หรือ กล้องติดอยู่กับที่ (Fixed Camera)  

หมายถึงตัวกล้องจะติดตั้งอยู่บนขากล้องหรือจุดที่ทำการเกาะยึด จะไม่สามารถจะขยับ หรือหมุนเปลี่ยนทิศทางในการดูได้

ซึ่งกล้องลักษณะนี้สามารถแยกออกได้เป็น

- กล้องมาตรฐาน Standard camera

- กล้องมาตรฐานมีอินฟราเรด Infrared camera

- กล้องโดม Dome camera

- กล้องโดมมีอินฟราเรด Infrared Dome camera

1.1.2 สามารถหมุนปรับทิศทางได้ (Moving Camera)

1.2 เลนส์ (CCTV Lenses)

เลนส์ (CCTV Lenses) โดยทั่วไปแล้ว เลนส์มาตรฐานจะมีอยู่ 4 ขนาด คือ 4 mm. 6 mm. 8 mm. และ 12 mm. สามารถเลือกให้เหมาะสมตามลักษณะของการใช้งาน

1.3 เครื่องบันทึกภาพ (Video Recorder DVR)

DVR ย่อมาจาก Digital Vide Recorder เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบกล้องวงจรปิดอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้

โดย DVR ทำหน้าที่รับสัญญาณภาพขาออกจากอุปกรณ์ (กล้องวงจรปิด) เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณและทำการบันทึกภาพในระบบ Digital โดยจะทำการบันทึกข้อมูลลงใน HDD ซึ่งมีลักษณะการบันทึกเหมือนเครื่อง Computer ทั่วๆไป สามารถบันทึกภาพได้ยาวนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับขนาดของ HDD และการตั้งค่าความละเอียดในการบันทึก นอกนี้ยังสามารถดูภาพย้อนหลังได้โดยกำหนดวัน, เวลา ในการเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสามารถดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับการ บุกรุก ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุได้ และคุณสมบัติอีกข้อที่เป็นจุดเด่นของเครื่องบันทึก DVR ในปัจจุบัน คือสามารถติดต่อกับระบบเครือข่ายเช่น LAN, WANหรือใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้

ขนาดพื้นที่ของอุปกรณ์ในการบันทึกภาพ เช่น HDD มีปริมาณ มากน้อยแค่ไหน 500GB หรือ 1TB หรือ 2TB และใส่ HDD กี่ลูก (DVR แต่ละรุ่น รองรับจำนวน HDD ได้ไม่เท่ากัน) รูปแบบการเข้ารหัสสัญญาณภาพ เช่น H.264 MPEG4 MJPEG เป็นต้น (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่อง DVR) การตั้งค่าการบันทึก เช่น เปิดระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว(Motion Detect) และการตั้งตารางการบันทึก (Schedule) (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่อง DVR) รวมทั้งคุณภาพของภาพด้วย เช่น ถ้าภาพจากกล้องมีสัญญาณรบกวนเยอะ ทั้งจอภาพ เครื่องบันทึกจะกินพื้นที่ในการบันทึกมากกว่าปกติด้วย ดังนั้นการเดินสายสัญญาณเพื่อ ไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนจึงมีความสำคัญ(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก บทความเรื่องสายสัญญาณ การเดินสายสัญญาณ) ในเมื่อกล้องวงจรปิด มักจะใช้ในการเฝ้าระวัง ดังนั้น ระบบกล้องวงจรปิด ก็จะต้องมีระบบแจ้งเตือนได้ด้วย การแจ้งเตือนทางอีเมล์ หรือ มือถือ หรือการส่งเสียง การกระพริบจอภาพ เป็นความสามารถของเครื่องบันทึกภาพ ถ้าต้องการความสามารถพิเศษเหล่านี้ ต้องสอบถามกับผู้จำหน่าย DVR นั้นๆ (รายละเอียดเรื่องการแจ้งเตือนของ DVR หาอ่านได้จากบทความเรื่อง DVR)

และในส่วนของตัวกล้องวงจรปิดเอง ยังถูกแบ่งแยกประเภท ตามชนิดของการส่งสัญญาณอีกเป็น สองแบบหลักๆ คือ

 - กล้องวงจรปิดที่ส่งสัญญาณแบบ อนาล็อก (Analog CCTV Camera) เป็นกล้องวงจรปิดที่นิยมใช้ทั่วไป ราคาถูกความคมชัดสูง (รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก บทความเรื่อง CCTV Camera)

 - กล้องวงจรปิดที่ส่งสัญญาณแบบ ดิจิตอล (IP Camera) เป็นกล้องวงจรปิดสมัยใหม่ นิยมใช้เฉพาะกลุ่ม มีฟังชั่นหลากหลาย ราคาสูง ยังไม่เป็นที่นิยมในทั่วไปมากนัก (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่อง IP Camera)

 1.4 สายสัญญาณ (Transmission line)

วิธีเลือกสายสัญญาณสำหรับกล้องวงจรปิด สายสัญญาณสำหรับกล้องวงจรปิดมีความสำคัญพอกันกับคุณภาพของกล้องวงจรปิด หากเราเลือกสายสัญญาณที่มีคุณภาพที่ต่ำก็อาจจะทำให้คุณภาพของภาพที่บันทึกไม่คมชัด เท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งสายสัญญาณแต่ละประเภทจะมีข้อจำกัดหรือคุณสมบัติอย่างไร สายสัญญาณที่มีแกนทองแดงทำหน้าที่รับส่งสัญญาณและคลุมรอบด้วยฉนวนที่ใช้วัสดุประเภทต่างๆ โดยอาจจะมี Shield หรือไม่มี และถูกคลุมด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันการฉีกขาด สายสัญญาณ RG6 เป็นสาย coax ที่มี impedance อยู่ที่ 75 โอห์ม มีความสูญเสียสัญญาณน้อยมีคุณสมบัติในการใช้ในงาน นำสัญญาณโทรทัศน์ และนำสัญญาณกล้องวงจรปิด

ข้อควรระวังในการเลือกใช้ระบบกล้องวงจรปิด

-กล้องวงจรปิด ควรมีความละเอียดของภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงความสามารถของ   เลนซ์ที่ดี หากเลือกใช้กล้องที่มีคุณภาพต่ำเกินไป เมื่อเกิดเหตุการณ์จะไม่สามารถแยกแยะผู้บุกรุกได้เนื่องจากภาพไม่คมชัด

-การติดตั้งต้องมีจำนวนกล้องที่เหมาะสมกับพื้นที่ หากใช้จำนวนกล้องน้อยเกินไปจะทำให้ไม่ครอบคลุมพื้นที่ และอาจอยู่ในระยะไกลเกินไปกว่าที่จะระบุบุคคลที่บุกรุกได้

-ระบบกล้องวงจรปิดเป็นระบบสำหรับเฝ้าดูและติดตามหลังจากเมื่อเกิดเหตุไปแล้ว ไม่ใช่ระบบที่ป้องกันการบุกรุก เพื่อให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพควรใช้งานร่วมกับ ระบบ Security ต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่แท้จริง

 

-IP Camera (Internet Protocol Camera)

คือกล้อง CCTV ที่รวมความสามารถของคอมพิวเตอร์และตัวกล้องเข้าด้วยกัน กล้องไอพี จะเก็บภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และส่งผ่านไปบน ระบบเครือข่าย IP และอนุญาติให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นเหตุการณ์ จากระยะไกล และสามารถจัดเก็บภาพเหตุการณ์นั้น รวมถึงการควบคุมหรือเซ็ตกล้องผ่านทางระบบ IP ได้

IP Camera ไม่จำเป็นต้องต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา (ซึ่งจะต่างจากเว็บแคม เพราะมันจำเป็นต้องต่อกับ คอมพิวเตอร์) IP Camera สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง และสามารถที่จะเอาไปติดตั้งที่ไหนก็ได้ ที่มีระบบ Network ที่มากไปกว่านั้นก็คือ กล้อง IP Camera ยังมีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมการทำงานอื่นๆ อีกมากมายเช่น

-ฟังก์ชั่นตรวจวัดการเคลื่อนไหว หากพบว่ามีสิ่งผิดปกติมันจะถ่ายภาพเก็บไว้หรือไม่ก็ alarm เตือน หรือส่ง mail ไปยังผู้ดูแล

-ฟังก็ชั่นเสียง กล้อง IP Camera ยังมีความสามารถที่จะส่งข้อมูลภาพและเสียงได้พร้อมกัน (บางรุ่นไม่ Support)

-ฟังก์ชั่น Input และ Output ซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ ผู้ใช้สามารถประยุกต์ได้หลายแบบ

-ฟังก์ชั่น SerialPort สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการจะเอากล้องไปติดกับตัวคอนโทรล Pan/Tilt

ประโยชน์และความสำคัญของระบบกล้องวงจรปิดหรือโทรทัศน์วงจรปิด

ประโยชน์สำหรับการเฝ้าดูและเก็บหลักฐานการทำผิดกฎหมายภายในพื้นที่ที่เราต้องการดูแล

อาจจะเป็นพื้นที่ที่เราเข้าถึงโดยลำบากและเป็นจุดเสียงต่อการโดนบุกรุกซึ่งเราไม่คาดคิด ระบบกล้องวงจรปิดสามารถที่จะทำหน้าที่ในการเฝ้าดูแลแทนการใช้แรงงานคน และสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ใช้ในการการตรวจสอบการทำงานพนักงานของคุณ

กล้องวงจรปิดสามารถใช้ประโยชน์ในโรงงานได้ดีโดยเฉพาะ สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้จัดการ หรือผู้ดูแลความปลอดภัยภายในโรงงาน เพราะจะสามารถอำนวยความสะดวกให้คุณดูแลได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยเฉพาะการดูพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในโรงงานหรือบริษัทของคุณเอง

นอกจากนี้กล้องวงจรปิดยังสามารถแบ่งแยกประเภท ตามรูปร่างการทำงานของตัวกล้องออกเป็น 3ประเภทหลักคือ

1. กล้องวงจรปิดแบบมาตรฐาน

2. กล้องวงจรปิดแบบอินฟราเรด

3. กล้องวงจรปิดแบบโดม

กล้องวงจรปิดรูปแบบอื่นๆ เช่น กล้องจิ๋ว, กล้องอำพราง, กล้องSpeed Dome, กล้องหลอก การใช้กล้องวงจรปิดในการดูพื้นที่สาธารณะ ก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย หลายพื้นที่ทั่วโลก เช่นที่ประเทศอังกฤษ มีสัดส่วนของปริมาณกล้องวงจรปิด ในพื้นที่สาธารณะ ต่อ ปริมาณประชากร มากที่สุดในโลก ปัจจุบันมีการถกเถียงกันมากเรื่อง กล้องวงจรปิด ละเมิด ความเป็นส่วนตัวหรือไม่ ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าที่ใดละเมิดหรือไม่ เช่นการติดจากถนนและกล้องส่องเข้าไปยังบ้านเรือนหรือ พื้นที่ส่วนบุคคล เป็นต้น

ความเป็นมาของระบบกล้องวงจรปิด โดยย่อ

CCTV คำนี้ได้ยินกันหนาหูมามากในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะการได้ยิน ได้ฟังมา ได้อ่าน จากข่าวทางทีวี ทางหนังสือพิมพ์ และอื่นๆ ส่วนคำว่ากล้งอวงจรปิด หรือ CCTV ​ย่อมาจากคำว่า "Closed Circuit Talavision" หรือเรียกอีกอย่างว่า "Video Surveillance System" ​คือ ระบบการบันทึกภาพจากกล้องที่เป็นระบบรักษาความปลอดภัย หรือที่ใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์ สถานะการณ์ต่างๆ ทำเกิดขึ้น ​​ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เกิดขึ้นครั้งแรกที่เยอรมนีใน ค.ศ. 1942 และกล้องวงจรปิด (CCTV) นี้ยังถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล อาคาร สำนักงาน วัด สถานที่่ท่องเทียว หรือสถานที่ราชการ อื่นๆ ​​เมื่อสมัยก่อนกล้องวงจรปิด (CCTV) มีไว้เพื่อจับผิด เฝ้าระวัง สอดส่องดูแล ​แต่สมัยนี้​บทบาทของกล้องวงจรปิด (CCTV) มีมากกว่าที่กล่าวมาข้างต้น ​​เราสามารถติดกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อให้กล้องวงจรปิด (CCTV) ทำงานแทนเรา และเรายังสามารถดูการทำงานของลูกน้องก็ได้ สะดวกในการบริหารจัดการ ถึงแม้เราจะอยู่ที่ไหนในโลก ขอให้มี Internet ก็สามารถเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดได้หมด

Visitors: 6,588,467