ป้ายไฟฉุกเฉิน SUNNY

ขั้นตอนการใช้งานป้ายไฟฉุกเฉินที่ถูกต้อง ก่อนใช้งานไฟฉุกเฉิน

1.ผู้ใช้ควรศึกษาคู่มือการใช้งานของป้ายไฟฉุกเฉินแต่ละยี่ห้อก่อนอันดับแรก

2.ควรให้แบตเตอรี่ของป้ายไฟฉุกเฉินมีการคายประจุไฟฟ้าจนหมดเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยเปิด

เครื่องทิ้งไว้ประมาณ 6 เดือนต่อครั้ง

กล่องป้ายไฟฉุกเฉิน SUNNY มีให้เลือกทั้งแบบ 1 หน้า และ 2 หน้า ตัวแบตเตอรี่รับประกัน 2 ปี ตัวกล่อง รับประกัน 5 ปี

ได้มาตรฐาน มอก1102-2538 และ มอก 1955-2542 มีหลายแรูปบบให้เลือก สามารถสำรองไฟ 2 ชม. 

 

 

 

 

 

 ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light), ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit sign) ไฟฉุกเฉิน LED, ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน LED

 

 

 

Visitors: 6,592,681