ไฟฉุกเฉิน SAFEGUARD

 

ไฟฉุกเฉิน SAFEGUARD

1.ผู้ใช้ควรศึกษาคู่มือการใช้งานของไฟฉุกเฉิน SAFEGUARD ก่อนอันดับแรก

2.การติดตั้งไฟฉุกเฉิน ควรคำนึงถึงชนิดของแบตเตอรี่ของไฟฉุกเฉินนั้นๆเช่นถ้าแบตเตอรี่เป็นแบบเติมน้ำกลั่น เราก็ควรจะติดตั้งบริเวณตามทางเดินหรือในที่โล่ง หรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศเป็น อย่างดีเพราะตลอดเวลาที่มีการประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่จะมีไอตะกั่วระเหยออกมาซึ่งอาจก่อให้เกิด อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้ ถ้ามีความจำเป็นต้องนำไปติดตั้งในห้องที่มีอากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ ในห้องที่มี อากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรือห้องที่เป็นระบบปิดควรติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบชนิดแบตเตอรี่แห้ง

3.ควรให้แบตเตอรี่ของไฟฉุกเฉินมีการคายประจุไฟฟ้าจนหมดเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยเปิด เครื่องทิ้งไว้ประมาณ 6 เดือนต่อครั้ง

แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินโดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี ซึ่งพอหลังจาก 2 ปี ไปแล้ว แบตเตอรี่จะค่อยๆเสื่อมสภาพลง

เช่น เก็บไฟได้น้อยลง ชาร์จไฟไม่เข้า แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน บวม หรือมีคราบเกลือเกาะ เราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินใหม่

เพื่อให้ไฟฉุกเฉินนั้นมีประสิทธิภาพและพร้อมต่อการใช้งานมากที่สุด

 

IPL 127-212 LED M (REMOTE TEST)

 IPL 127-212 LED M (2 x 3 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 35 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 5Ah. สำรองไฟได้นาน 8 ชั่วโมง ราคา 2,400 บาท

 IPL 127-212 LED M (2 x 6 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 50 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 5Ah. สำรองไฟได้นาน 4 ชั่วโมง ราคา 2,500 บาท

 IPL 127-212 LED M (2 x 9 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 55 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 5Ah. สำรองไฟได้นาน 2.30 ชั่วโมง ราคา 2,600 บาท / 12V. / 7.5Ah. สำรองไฟได้นาน 4 ชั่วโมง ราคา 2,800 บาท

 IPL 127-212 LED M (2 x 12 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจนมากกว่า 55 W, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 7.5Ah. สำรองไฟได้นาน 3 ชั่วโมง ราคา 2,900 บาท

 

IPL 127-212 LED AM (REMOTE TEST / AUTO TEST)

 IPL 127-212 LED AM (2 x 3 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 35 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 5Ah. สำรองไฟได้นาน 8 ชั่วโมง ราคา 2,400 บาท

 IPL 127-212 LED AM (2 x 6 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 50 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 5Ah. สำรองไฟได้นาน 4 ชั่วโมง ราคา 2,500 บาท

 IPL 127-212 LED AM (2 x 9 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 55 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 5Ah. สำรองไฟได้นาน 2.30 ชั่วโมง ราคา 2,600 บาท12V. / 7.5Ah. สำรองไฟได้นาน 4 ชั่วโมง ราคา 2,800 บาท

 IPL 127-212 LED AM (2 x 12 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจนมากกว่า 55 W, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 7.5Ah. สำรองไฟได้นาน 3 ชั่วโมง ราคา 2,900 บาท

 

IPL 127-212 LED SM (REMOTE TEST / AUTO TEST / 7-SEGMENT DISPLAY)

 IPL 127-212 LED SM (2 x 3 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 35 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 5Ah. สำรองไฟได้นาน 8 ชั่วโมง ราคา 2,600 บาท

 IPL 127-212 LED SM (2 x 6 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 50 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 5Ah. สำรองไฟได้นาน 4 ชั่วโมง ราคา 2,800 บาท

 IPL 127-212 LED SM (2 x 9 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 55 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 5Ah. สำรองไฟได้นาน 2.30 ชั่วโมง ราคา 2,900 บาท / 12V. / 7.5Ah. สำรองไฟได้นาน 4 ชั่วโมง ราคา 3,000 บาท

 IPL 127-212 LED SM (2 x 12 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจนมากกว่า 55 W, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 7.5Ah. สำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง ราคา 3,200 บาท

 

IPL 127-213 LED M (REMOTE TEST)

 IPL 127-213 LED M (3 x 3 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 35 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 5Ah. สำรองไฟได้นาน 5.20 ชั่วโมง ราคา 3,200 บาท

 IPL 127-213 LED M (3 x 6 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 50 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 7.5Ah. สำรองไฟได้นาน 4 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท

 IPL 127-213 LED M (3 x 9 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 55 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 7.5Ah. สำรองไฟได้นาน 2.40 ชั่วโมง ราคา 4,000 บาท

 IPL 127-213 LED M (3 x 12 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจนมากกว่า 55 W, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 7.5Ah. สำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง ราคา 4,500 บาท

 

IPL 127-213 LED AM (REMOTE TEST / AUTO TEST) 

IPL 127-213 LED AM (3 x 3 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 35 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 5Ah. สำรองไฟได้นาน 5.20 ชั่วโมง ราคา 3,200 บาท

 IPL 127-213 LED AM (3 x 6 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 50 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 7.5Ah. สำรองไฟได้นาน 4 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท

 IPL 127-213 LED AM (3 x 9 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 55 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 7.5Ah. สำรองไฟได้นาน 2.40 ชั่วโมง ราคา 4,000 บาท

 IPL 127-213 LED AM (3 x 12 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจนมากกว่า 55 W, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 7.5Ah. สำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง ราคา 4,500 บาท

 

IPL 127-213 LED SM (REMOTE TEST / AUTO TEST / 7-SEGMENT DISPLAY)

 IPL 127-213 LED SM (3 x 3 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 35 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 5Ah. สำรองไฟได้นาน 5.20 ชั่วโมง ราคา 3,400 บาท

 IPL 127-213 LED SM (3 x 6 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 50 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 7.5Ah. สำรองไฟได้นาน 4 ชั่วโมง ราคา 3,800 บาท

 IPL 127-213 LED SM (3 x 9 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 55 W, มีขนาดเล็ก, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 7.5Ah. สำรองไฟได้นาน 2.40 ชั่วโมง ราคา 4,200 บาท

 IPL 127-213 LED SM (3 x 12 W) เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจนมากกว่า 55 W, สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาให้ท่านได้ถึง 3 เท่า แบตเตอรี่ 12V. / 7.5Ah. สำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง ราคา 5,000 บาท

***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

***ราคาสินค้าที่แสดงอยู่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%***

 

คุณสมบัติทั่วไปของไฟฉุกเฉิน

- แรงดันไฟฟ้าเข้า AC 220 Volt 50 Hz,+,- 10%, 1 Phase. 
- ชนิดมีแบตเตอรี่พร้อมใช้งานและระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ Solid State ที่ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าเข้า และกระจายประจุของแบตเตอรี่
  อย่างแม่นยำ โดยระบบควบคุมมีการตัดวงจรเมื่อมีการคายประจุจากแบตเตอรี่ถึงขีดแรงดันไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Battery หรือ Nickel Cadmium ขนาดแรงดัน DC 6 Volt หรือ 12 Volt โดยมีประจุขนาดกำลังสามารถ
  จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฉุกเฉิน 

- ระบบประจุแบตเตอรี่ควบคุมประสิทธิภาพด้วย IC (Integrate Circuit) ที่ให้ความแม่นยำเที่ยงตรงสูงสามารถประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ได้เต็ม
  ความจุของแบตเตอรี่ 
  : Constant Voltage Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Sealed Lead Acid หรือ
  : Constant Current Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Nickel Cadmium

- ระบบการทดสอบเพื่อจำลองความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ AC Line 
   : แบบธรรมดา (Manual Test) หรือ
   : แบบอัตโนมัติ (Automatic Time Test System) (Option)

- สวิตซ์เพื่อปิดหลอดไฟฉุกเฉินขณะที่เกิดความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ AC Line เพื่อเป็นการประหยัดไฟจากแบตเตอรี่ในเวลา
  ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน 

ระบบป้องกัน (Protection System) 
1. ระบบป้องกันแบตเตอรี่คุณภาพสูง ทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานกว่า
   - ป้องกันการคายประจุจากแบตเตอรี่ถึงแรงดันไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ (Low Voltage Cut - Off)
   - ป้องกันการประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ถึงแรงดันที่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ (Hight Voltage Cut - Off) 
2. ระบบป้องกันการลัดวงจร
  - AC Protection ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้าเข้า AC Line
  - DC Protection ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่

- มีช่องระบายความร้อนอย่างพอเพียง และมีอุปกรณ์ประกอบ เช่น 
  : Test Button 
  : ON/OFF Button
  : Indicating Lamp

- สามารถเพิ่มเติมและปรับเสริมอุปกรณ์พิเศษได้ตามความต้องการ เช่น 
  : ระบบทดสอบระยะไกลแบบไร้สาย (Wireless Remote Test) ด้วยรีโมทแบบอินฟราเรด (Infrared Remote Test) และระบบทดสอบ
    การทำงานอัตโนมัติ (Automatic Time Test System) เป็นต้น 

 

การดูแลรักษาไฟฉุกเฉินที่ถูกต้อง
1. ทำการเสียบปลั๊กเครื่องไฟฉุกเฉินเข้ากับไฟ AC 220 V ตลอดเวลาเพื่อให้แบตเตอรี่ได้รับการชาร์จไฟอยู่ตลอดเวลา 
 
2. ควรมีการทดสอบเครื่องเป็นระยะ ตามวสท. 2004-51 ได้ทำการกำหนดไว้ดังนี้
  • การตรวจสอบราย 3 เดือน
สามารถทำการตรวจสอบโคมไฟฟ้าฉุกเฉินโดยการป้อนไฟจากแบตเตอรี่เข้าหลอดไฟ เพื่อจำลองความล้มเหลวของการจ่ายไฟสักระยะหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าหลอดไฟทำงานเป็นปกติ ระยะเวลาทดสอบต้องไม่ต่ำกว่า 30 นาที ระหว่งช่วงเวลานี้ต้องตรวจสอบโคมทุกชุดด้วยตาเปล่า เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานถูกต้อง
  • การตรวจสอบราย 1 ปี
สามารถทำการตรวจสอบโคมไฟฟ้าฉุกเฉินโดยการป้อนไฟจากแบตเตอรี่เข้าหลอดไฟ เพื่อจำลองความล้มเหลวของการจ่ายไฟสักระยะหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าหลอดไฟทำงาน เป็นปกติ ระยะเวลาทดสอบต้องไม่ต่ำกว่า 60 นาที ระหว่งช่วงเวลานี้ต้องตรวจสอบโคมทุกชุดด้วยตาเปล่า เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานถูกต้อง  
 
3. หลังจากทำการทดสอบเครื่องไฟฉุกเฉินตามขั้นตอนในข้อ 2 แล้วต้องทำการจ่ายไฟฟ้าปกติเข้ามาในระบบในทันที เพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ได้รับการประจุไฟอีกครั้ง
 
4. ไม่ควรทำการทดสอบโดยใช้ระยะเวลาเกินกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที เนื่องจากถ้าเกิดความล้มเหลวของระบบจ่ายไฟปกติขึ้นหลังจากทำการทดสอบไม่นาน จะทำให้แบตเตอรี่ไม่สามารถจ่ายไฟได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 
5. ถ้าเครื่องไฟฉุกเฉินเกิดการขัดข้องในการใช้งานขึ้น ไม่ควรซ่อมเองให้ติดต่อผู้ผลิตเครื่องไฟฉุกเฉินเพื่อที่เครื่องจะได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง
 

ขนาดของสายไฟที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องเซ็นทรัลแบตเตอรี่ SAFEGUARD

     เป็นที่ทราบกันว่าในการเดินสายไฟเป็นระยะทางยาวๆนั้นจะมี Voltage drop อยู่ตลอดทาง ซึ่ง Voltage drop นี้จะแปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัดของสายไฟ ดังนั้นในการติดตั้งเครื่องเซ็นทรัลแบตเตอรี่ซึ่งจะต้องต่อกับรีโมตแลมป์ที่ติดตั้งอยู่เป็นระยะทางไกล ขนาดของสายไฟจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้รับเหมาติดตั้งควรทราบเพื่อเครื่องไฟฉุกเฉินสามารถทำงานได้ดีที่สุด ขนาดของสายไฟที่เหมาะสมเป็นไปตามขนาดที่เราแนะนำด้านล่างนี้
 
 
ระยะทางจากเครื่องเซ็นทรัลแบตเตอรี่ถึงโหลด ขนาดของสายไฟที่ใช้ (มม2)
ไม่เกิน 10 เมตร 2.5
10-25 เมตร 4
25-50 เมตร 6
51-100 เมตร 10
มากกว่า 100 เมตร 16

 

 ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light), ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit sign) ไฟฉุกเฉิน LED, ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน LED
Visitors: 6,592,680